Algemene Voorwaarden

Leeftijdsbeperking

Om alcohol te mogen aankopen, moet u de minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Door online een bestelling bij ons te plaatsen, bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent. Het is een overtreding om alcohol te verkopen aan iedereen jonger dan 18 jaar.

Wanneer u alcohol voor iemand anders koopt, moet de ontvanger ook 18 jaar of ouder zijn.

Leveringen moeten worden afgetekend door een persoon die de minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Als onze leveringsdienst bij levering twijfels heeft over de leeftijd van de ontvanger, zullen zij een identiteitsbewijs opvragen. We behouden ons het recht om de levering te annuleren als de leeftijd en identiteit van de ontvanger twijfelachtig zijn.

Disclaimer

VAN BULCK BEERS BVBA doet al het mogelijke om via deze website steeds correcte en actuele informatie te verstrekken. Helaas kunnen op onze website af en toe prijswijzigingen, uitverkochte goederen en andere onopzettelijke fouten optreden.

We behouden ons het recht om niet aansprakelijk gesteld te worden voor deze fouten of wijzigingen. Noch VAN BULCK BEERS BVBA, noch enige werknemer of vertegenwoordiger van VAN BULCK BEERS BVBA is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de producten die via deze website worden verkocht. Indien het om welke reden dan ook onmogelijk is om alle artikelen van uw bestelling te leveren, zullen wij contact met u opnemen en u een vergelijkbare vervanging of terugbetaling aanbieden.

This website uses cookies. If you agree to our Privacy & Cookies Policy, please click here