Retourzending en TerugbetalingenIndien u zich zou bedenken:

 • U heeft het wettelijk recht om elke bestelling te annuleren tijdens de periode die wordt bepaald in de tabel hieronder. Dit betekent dat, indien u tijdens deze periode van gedacht verandert, u de bestelling kunt annuleren en een terugbetaling zal ontvangen.
 • Als u van gedacht verandert, hou er dan rekening mee dat uw recht om een bestelling te annuleren, vervalt wanneer u een product opent dat verzegeld is omwille van de eisen van gezondheidsbescherming of hygiëne, nadat u het heeft ontvangen.
 • Uw wettelijk recht om een bestelling te annuleren, start op de datum van de verzendbevestiging (de datum waarop wij u contacteren om uw bestelling te aanvaarden), dit is het moment waarop de bestelling tussen de beide partijen officieel heeft plaatsgevonden. Uw deadline om de bestelling te annuleren, hangt af van de aard van de bestelling en de leveringsvoorwaarden, zoals uiteengezet in de onderstaande tabel:
Uw bestelling Einde van de opzeggingstermijn
U bestelt één product of meerdere producten die in één doos geleverd worden.De einddatum is het einde van de 14de dag na de datum waarop u het product heeft ontvangen. Bijvoorbeeld: als we u een verzendbevestiging sturen op 1 april en u ontvangt de producten op 10 april, dan kunt u tussen 1 april en het einde van dag van 24 april uw bestelling te allen tijde annuleren.
U bestelt meerdere producten die op verschillende data worden geleverd. De einddatum is het einde van de 14de dag na de datum waarop u het laatste product heeft ontvangen. Bijvoorbeeld: als we u een verzendbevestiging sturen op 1 april en u ontvangt het laatste product op 15 april, dan kunt u tussen 1 april en het einde van dag van 29 april uw bestelling voor een (of alle) producten te allen tijde annuleren.
 • U kunt ons laten weten dat u uw bestelling wenst te annuleren, door ons een e-mail te sturen. Hou er rekening mee dat deze e-mail volgende informatie moet bevatten: uw naam en de details van uw bestelling zodat wij het order kunnen opzoeken.
 • Wij zullen u contacteren om de annulering te bevestigen en deze zal in werking treden op de dag waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering.
 • Behalve zoals hieronder uiteengezet, zullen we, als u uw bestelling annuleert omdat u van gedachten bent veranderd, u:

  (a) de betaalde prijs voor het product terugbetalen;

  (b) de portkosten en verpakkingskosten restitueren die u heeft betaald voor de levering van het product. Hou er echter rekening mee dat het wettelijk is toegestaan om alleen de kosten van bezorging te restitueren op basis van de goedkoopste bezorgmethode die wij zelf aanbieden;

  (c) alle verschuldigde terugbetalingen in orde brengen, zodra u ons heeft laten weten dat u heeft besloten uw bestelling te annuleren.
 • Hou er echter rekening mee dat:

  Wij enkel een terugbetaling zullen uitvoeren op voorwaarde dat u het product aan ons terug bezorgt en we het product daadwerkelijk ontvangen:

  (a) we verminderen de waarde van uw terugbetaling (mogelijk tot nul €) met het deel dat betrekking heeft op de mogelijke kosten aan het product (maar niet het deel van de restitutie dat betrekking heeft op de verzendings- en verpakkingskosten) als er sprake is van een vermindering van de waarde van het product, indien dit veroorzaakt werd door een handeling van het product die niet is toegestaan in een winkel (bijvoorbeeld als u een product opent dat is verzegeld omwille van gezondheidsbescherming of hygiëne);

  En (b) we verminderen de waarde van uw terugbetaling (mogelijk tot nul €) met het deel dat betrekking heeft op de mogelijke kosten aan het product (maar niet het deel van de restitutie dat betrekking heeft op de verzendings- en verpakkingskosten) als er sprake is van een vermindering van de waarde van het product door schade aan het product die is veroorzaakt tijdens de retournering.
 • Als we een terugbetaling uitvoeren en later ontdekken dat u het product niet aan ons heeft geretourneerd of dat u het op onaanvaardbare wijze hebt behandeld of dat het door u of uw transporteur is beschadigd tijdens het retourneren, zult u ons een passend bedrag moeten betalen. We zullen dat bedrag op een redelijke manier berekenen en het in mindering brengen op de bankrekening waarmee u het product heeft betaald. We kunnen deze vereiste kosten in meer dan één betaling van uw bankrekening aftrekken.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van het product. Hoewel we niet verplicht zijn om dit te doen, kunnen we desgevallend aanbieden om het product zelf op te halen. Wanneer u dit aanbod heeft geaccepteerd, brengen wij u de directe kosten van deze ophaling in rekening.

Algemeen gesteld, geldt voor retourzendingen en annuleringen:

 • We betalen u terug met dezelfde methode die u heeft gebruikt om te betalen.
 • U moet het product aan ons retourneren zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons laat weten dat u de bestelling wenst te annuleren. U moet het product naar ons terugsturen op:

  VAN BULCK BEERS BVBA
  Karel Janssenlaan 13/101
  8400 Oostende
  België
 • Wanneer u het product retourneert, vragen wij om een kopie mee te sturen van de orderafhandeling die u van ons ontvangt, of ten minste melding te maken van het bestelnummer, zodat wij uw bestelling kunnen identificeren.
 • Denk eraan dat het recht om een bestelling te annuleren, vervalt in de hierboven beschreven omstandigheden en dat het bedrag van de terugbetaling door ons kan worden verminderd in overeenstemming met het bovenstaande.

This website uses cookies. If you agree to our Privacy & Cookies Policy, please click here